Prevádzka Nitra
Prevádzka Obyce

Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzky

Obyce, dňa 2.11.2021. Otvoríme 3.11.2021, 8:00 hod.

Nitra, dňa 3.11.2021. Otvoríme 4.11.2021, 8:00 hod.